24th January, 2020

Ahli Jawatankuasa Persatuan Buddha Tahun 2020

Pengerusi : Lee Yi Wen 16181 S5F
Naib Pengerusi: Pang Chong Wei 17276 S4G

Setiausaha: Michelle Chan Yun Mei 17308 S4H
Naib Setiausaha : Tan Dee Ning 18142 K3A

Bendahari : Celeste Tan Xin Jie 16090 P5A
Naib Bendahari : Ong Li Yi 17109 S4G

Ketua Projek Hijau&Kebersihan : Lai Shun Wen 16197 P5A
Penolong Ketua Projek Hijau&Kebersihan : Neoh Min Yi 17199 S4E

Ketua Papan Notis & Ko-ku Blog : Yuan Yee Mun 16160 S5G
Penolong Ketua Papan Notis & Ko-ku Blog : Teoh Pey Ling 17116 S4D

Perancang Program : Yap Yong Chien 16277 S5F
Penolong Perancang Program : Khor Ru Yan 19011 K2A

Wakil Tingkatan 2 : Lim Kher Sin 19041 K2A

Guru Penasihat : Pn.Ng Lay Wah, Pn. Heah Gaik See

Posted at 7:57 pm | Comment (0)

26th February, 2017

Gotong-royong 大扫除

日期:2017年2月18日

地点:Block 98和校园范围

说明:本学会在此次的集会中进行了大扫除。会员们分工合作地清洁校园,一起创造一个更美丽更干净的校园。

Posted at 4:29 pm | Comment (0)

24th July, 2016

Farewell 欢送会 2016

日期:  2016年7月23日

地点: Bilik 303 di Blok 98 及学校范围

目的: 为了欢送中五的佛学会会员,以及于大家快乐地玩游戏。

farewell1

这个图画显示中五的佛学会会员们正在拍下全体照留作纪念。

farewell2

这个图画显示中五的佛学会会员正在切蛋糕与大家分享。

Posted at 12:54 pm | Comment (0)

19th July, 2016

Mesyuarat biasa 普通集会

日期:  2016年7月16日

地点: Bilik 303 di Blok 98

目的: 为了让佛学会会员们之间培养默契,快快乐乐地玩游戏。

normal1

这个图画显示 其中一组的会员们正在玩游戏

normal2

这个图画显示佛学会会员们正在听游戏规则。

Posted at 8:08 pm | Comment (0)

5th July, 2016

Gotong-royong 大扫除 2016 (2)

日期:  2016年7月2日

地点: Bilik 303 di Blok 98 及学校范围

目的: 为了让佛学会会员再次地分工合作打扫学校,让学校变得更清洁。

gr1

这个图画显示佛学会会员正在进行第二次的大扫除。

gr2

这个图画显示佛学会会员正在扫地。

gr3

这个图画显示佛学会会员在Blok 98的底楼扫地。

Posted at 11:19 am | Comment (0)

26th June, 2016

Lawatan 一日游 2016

日期:  2016年6月18日

地点: Jing Si Books and Cafe, Tzu Chi Recycling Center and Tzu Chi Dialysis Center.

目的: 为了让佛学会会员开拓视野,增进会员们对佛学及慈济的知识。

lawatan1

这个图画显示佛学会会员们正在很用心地聆听负责人介绍静思书轩。

lawatan4

这个图画显示其中一位佛学会会员正在分享自己对讲座的心得。

lawatan6

这个图画显示师姑正在赠送小礼物给每位佛学会会员。

lawatan2

这个图画显示佛学会会员们正在听师姑解释如何废物利用。

lawatan3

这个图画显示师姑正在为大家解释如何废物利用。

lawatan5

这个图画显示师伯正在为大家解释慈济环保教育站所做的事情。

lawatan9

这个图画显示师伯正在给予关于环保的解释。

lawatan10

这个图画显示师姑正在解释人类和树木的相互依存关系。

lawatan11

这个图画显示师伯正在解释透析疾病的痛苦,但回收和捐赠能拯救他们的生命。

lawatan12

这个图画显示师伯正在解释环保十指口诀,“瓶瓶罐罐紙電1357”

lawatan13

这个图画显示师姑正在解释塑料如何再制造成柔软舒适的毯子和快干服装。

lawatan8

这个图画显示有参与此一日游的佛学会会员们与师姑师伯在慈济环保教育站的合照。

lawatan14

这个图画显示佛学会的负责老师把学校浴佛活动所筹到的捐款捐给慈济洗肾中心。

lawatan7

这个图画显示有参与此一日游的佛学会会员们与师姑师伯在慈济洗肾中心的合照。

Posted at 6:36 pm | Comment (0)

30th April, 2016

Hari Membuat Kek 烘焙日 2016

日期:  2016年4月30日

地点: Bilik Masakan

目的: 为了让佛学会会员学习如何做杯形糕饼以及培养会员们之间的感情。

muffin1

这个图画显示老师正在写做杯形糕饼需要用到的材料。

muffin2

这个图画显示佛学会成员正在听老师的讲解如何制作杯形糕饼。

muffin3

这个图画显示佛学会成员正在搅拌奶油和鸡蛋。

muffin4

这个图画显示佛学会成员正在准备杯形糕饼。

muffin5

这个图画显示佛学会成员正在削苹果皮及搅拌面粉。

muffin6

这个图画显示佛学会的成员正在装饰及填满杯形糕饼。

muffin7

这个图画显示杯形糕饼最后作出的成果。

Posted at 10:01 pm | Comment (0)

17th April, 2016

Pertandingan Tulisan Sutra Buddha 2016 抄心经比赛

日期:  2016年4月16日

地点: Bilik 303 以及其它课室

目的: 为了让佛学会会员以及有参与的学生更认识佛教以及学习如何保持一颗平静的心去写心经。

tulisan001

这个图画显示有参与抄心经的学生们该去的地点。

tulisan007

这个图画显示有参与抄心经的学生们正在给报名费RM1。

tulisan008

这个图画显示负责顾班级的佛学会会员正在收纸张。

tulisan002

这个图画显示有参与抄心经比赛的学生正在认真地写心经。

tulisan009

这个图画显示有参与抄心经比赛的学生正在认真地写心经。

tulisan003

这个图画显示某个学生所写的心经。

tulisan004

这个图画显示桌上的结缘品可以免费分发给有参与此比赛的学生。

tulisan005

这个图画显示有参与抄心经比赛的学生正在用心地写心经。

tulisan006

这个图画显示佛学会委员正在讨论以及选出抄心经比赛的得奖者。

Posted at 2:00 pm | Comment (0)

6th March, 2016

Gotong-royong 大扫除 2016

日期:  2016年3月5日

地点: Bilik 303 di Blok 98 及学校范围

目的: 为了让佛学会会员分工合作打扫学校,让学校变得更清洁。

gotongroyong1

这个图画显示佛学会会员正在扫地。

gotongroyong2

这个图画显示佛学会主席正在给会员指示。

gotongroyong3

这个图画显示佛学会会员正在给学费。

gotongroyong4

这个图画显示佛学会会员被安排分组,以便工作会更方便。

Posted at 3:37 pm | Comment (0)

31st January, 2016

Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Persatuan Buddha

日期: 2016年1月30日

地点: Bilik 303 di Blok 98

目的:为了选择适当的人选当佛学会委员会的其中一分子以及与佛学会会员沟通。

003a

这个图画显示佛学会主席正在与会员沟通。

003b

这个图画显示佛学会会员被分为几组以便可以分享心得。

003c

这个图画显示佛学会会员正在聆听主席所要吩咐的事情。

Posted at 6:23 pm | Comment (0)